Vooral zorg om omgangsvormen

DEN HAAG - Nederlanders maken zich, de economische recessie ten spijt, nog steeds het meeste zorgen over de onderlinge omgangsvormen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP voert sinds 2008 het Continu Onderzoek Burgerperspectieven uit om te kijken 'hoe het gaat met Nederland'. De afgelopen tweeënhalf jaar schaamden Nederlanders zich vooral voor de omgang met elkaar. Problemen rond politiek en bestuur, economie en inkomen en criminaliteit en veiligheid zijn ook issues, maar worden minder vaak genoemd. Alleen eind 2008 is er een moment geweest waarop de economische situatie als het grootste maatschappelijke probleem werd gezien. Mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan, noemen grofweg drie verklaringen voor problemen met de samenleving. De eers …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?