Vooral de Balkan is erg gevaarlijk voor kinderen

Marc Dullaert Nederland
Marc Dullaert | beeld anp / Robin van Lonkhuijsen
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Kindvluchtelingen die de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee hebben overleefd, zijn na aankomst in Europa nog lang niet veilig. Uitbuiting, mensenhandel en seksueel misbruik liggen op de loer, aldus Kinderombudsman Marc Dullaert, die hier maandag een rapport over presenteerde.

Den Haag

Hoeveel kinderen zitten tussen alle vluchtelingen die naar Europa komen?

‘Dat is heel moeilijk te zeggen, omdat hun registratie niet goed verloopt. Het bureau Eurostat noemt met de grootste moeite het aantal van 370.000 kinderen, op één miljoen vluchtelingen. Wij, de verzamelde Europese kinderombudsmannen, vermoeden echter dat de helft van alle vluchtelingen minderjarig is. Daarnaast zijn er groepen waarvan niemand weet hoe groot ze zijn: baby’s die onderweg geboren worden en dus staatloos zijn, kinderen die geen asiel aanvragen, maar in Europa proberen een baantje te krijgen, en weeskinderen, die bang zijn voor registratie.’

Waarom laten weeskinderen zich niet registreren?

‘Omdat dit in sommige landen betekent dat zij 60 tot 95 dagen in de cel verdwijnen, zonder enige informatie. Kinderen waarschuwen elkaar daarvoor, omdat zij graag willen doorreizen naar het noorden. Het gevolg is dat een heel grote groep kinderen niet zichtbaar is, waardoor ze niet geholpen of beveiligd worden.’

Toch hebben zij het meest gevaarlijke deel van de tocht, de zee, al gehad.

‘Dat denken veel mensen, en die oversteek is inderdaad gevaarlijk. Van alle verdronken migranten is 30 procent kind. Daarnaast steken er steeds meer kinderen over: in juni waren zij 16 procent van alle bootvluchtelingen, in december was dit al 35 procent. Maar wat veel mensen niet weten, is dat kinderen nog lang niet veilig zijn zodra zij in Italië of Griekenland zijn. Integendeel. De route door Europa is erg gevaarlijk, en dan met name het stuk door de Balkan.’

Wat zijn de gevaren die kinderen tegenkomen?

‘Door de chaotische grenscontroles lopen zij het risico gescheiden te worden van hun ouders. Het komt voor dat kinderen uitgebuit worden door mensensmokkelaars, of ze nu alleen zijn of samen met hun gezin. Ook lopen zij risico op mensensmokkel of seksuele uitbuiting. Daarnaast zijn de opvangplaatsen langs de westerse Balkanroute niet goed. Er zijn geen sanitaire voorzieningen en ze zijn niet winterklaar. Terwijl we één ding zeker weten: het wordt elk jaar winter.’

Wat moet Europa doen?

‘Onze aanbevelingen zijn helder. Er moet een speciaal actieplan komen voor de kindervluchtelingen. Kinderen en gezinnen moeten voorrang krijgen bij de herverdeling van vluchtelingen over Europa, en de opvangvoorzieningen moeten beter. Ook moeten Europese regeringsleiders meer aandacht besteden aan de positie van kinderen als ze financiële afspraken maken met derde landen (Turkije krijgt drie miljard euro voor de opvang van vluchtelingen, red.) Wat ons betreft moet het respecteren van kinderrechten een voorwaarde worden voor die afspraken. Dat betekent dat zij het recht krijgen op gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs, maar dat is een erg gevoelig punt.’

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?