Voor elk opvangcentrum een wijkagent

Jonge asielzoekers keren na school terug naar het centrum waar ze worden opgevangen. Als daar sprake is van incidenten, gaat het meestal om opstootjes, zoals een ruzie over fietsen, meisjes of geluidhinder. Nederland
Jonge asielzoekers keren na school terug naar het centrum waar ze worden opgevangen. Als daar sprake is van incidenten, gaat het meestal om opstootjes, zoals een ruzie over fietsen, meisjes of geluidhinder. | beeld anp / Olaf Kraak
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Met een vaste wijkagent voor elk opvangcentrum tracht de politie scherp in het oog te houden of asielzoekers radicaliseren.

In het hele land houden zeshonderd politieagenten zich bezig met het toezicht op en de begeleiding van asielzoekers. Het mobiel opsporingsteam voor de asielstroom wordt uitgebreid tot veertig, misschien zelfs vijftig mensen. Het maakt tastbaar hoe groot de angst is – voor moslims met een gewelddadige inborst, maar ook voor criminaliteit in de buurt van asielzoekerscentra.

De politie moet noodgedwongen anders te werk gaan dan voorheen, bij het opsporen van asielzoekers met een gewelddadige achtergrond. Vóór september moest iedere asielzoeker zich melden in Ter Apel, waar dir …
Dit is 12% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?