Verruwing op scholen Amsterdam

AMSTERDAM - Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs signaleren een verruwing tussen leerlingen, tussen leerlingen/ouders en leerkrachten/schoolleiding. Ook is sprake van een toename van conflicten tussen groepen leerlingen.
Dat is gisteren gebleken uit de resultaten van een onderzoek van de gemeente Amsterdam naar etnische spanningen en problemen op 24 scholen, verdeeld over 25 locaties. Eerder werd dezelfde conclusie getrokken uit hetzelfde onderzoek naar 25 basisscholen in de hoofdstad.Uit het onderzoek blijkt verder dat de docenten steeds meer gedemotiveerd raken. Zij vinden het schoolklimaat onveilig en hebben het gevoel dat de kloof tussen henzelf en groepen leerlingen groeit. Ook ontstaan vaker problemen door een groeiend aantal leerlingen met gedragsproblemen of leerlingen die met justitie in aanraking zij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?