'Verpauperde bedrijventerreinen op de schop'

DEN HAAG - Binnen tien jaar moeten de talloze lelijke, verpauperde en in onbruik geraakte bedrijventerreinen in ons land verdwenen zijn. Om dat te bereiken, moeten niet langer de gemeenten maar de provincies bepalen of er nog nieuwe terreinen mogen worden aangelegd en waar. Dat is het advies van de Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen, onder leiding van oud-wethouder van Den Haag, Peter Noordanus.
Volgens de werkgroep is de verrommeling van het landschap veel Nederlanders een doorn in het oog. Naar schatting éénzesde van alle terreinen (ca 16.000 hectare) is vervuild, onveilig en in verval. Omdat het voor bedrijven vaak goedkoop en aantrekkelijk is om te verhuizen naar een nieuw gebied als hun huisvesting sleets wordt, blijven de oude gebouwen leeg achter. Gemeenten werken die ontwikkeling in de hand door goedkope grond aan te bieden aan ondernemingen die zich in hun stad willen vestigen. Daardoor zijn er nu te veel locaties en wordt kostbare ruimte verspild. Noordanus wil de tre …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?