Vergeet niet: het is God die geneest

Johan Witteveen, oud-minister van Financiën en oud-topman van het IMF.|beeld GPD / Bas Czerwinski Nederland
Johan Witteveen, oud-minister van Financiën en oud-topman van het IMF.|beeld GPD / Bas Czerwinski

WASSENAAR - Gisteren presenteerde oud-minister van Financiën H.J. Witteveen zijn autobiografie. Zijn boek werd verzorgd door Saskia Rosdorff, een bedrijfseconome die soefi en vrijzinnig christendom combineert. Dat gold ook voor Witteveen die in zijn jonge jaren lid was van de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond (VCSB). Daar had ik eigenlijk de aardigste contacten met vrienden met wie ik kon spreken over religieuze onderwerpen en spirituele aspecten.

Johan Witteveen (91) is aanhanger van de soefibeweging. Dat is een vrijzinnige, mystieke zijtak van de islam, die is gericht op harmonie en een brug wil zijn tussen alle religies, een Universele Eredienst. Grondleggers waren Hazrat Inayat Khan (1858-1927) en diens neef Pir-o-Murshid Ali Khan (1881-1958). In zijn boek De magie van harmonie. Een visie op de wereldeconomie schrijft Witteveen over zijn soefileraar Karimbakhsh. In zijn zoektocht naar het universele, algemeen geldige in religie kon Witteveen niet uit de voeten met hen die van mening waren dat godsdiensten juist niet gelijkwa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?