Verdeling geld over gemeenten blijft splijtzwam

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Nederlandse gemeenten blijven verwikkeld in een strijd om de miljoenen van het Rijk. Kleine gemeenten vinden dat zij geld zouden moeten krijgen dat is toegezegd aan grote gemeenten, grote gemeenten zeggen op hun beurt het zelf hard nodig te hebben.

Den Haag-Bronckhorst

De verdeling van de 27,3 miljard euro die het Rijk jaarlijks aan de gemeenten uitkeert via het Gemeentefonds, is de afgelopen jaren opnieuw verdeeld. Het proces moet eventuele scheefgroei in de verdeling rechtzetten en is inmiddels voor 95 procent afgerond. Wat al geruime tijd ter discussie staat, is de verdeling van een deel van het geld voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Het totale budget voor dit onderdeel is 1,1 miljard euro.

Het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en h …
Dit is 14% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?