Verbod op uitzetten korhoenders

AMSTERDAM - In gevangenschap gekweekte korhoenders mogen niet worden uitgezet in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak van Stichting De Faunabescherming tegen het ministerie van Landbouw.
Korhoenders komen in ons land nog maar op één plaats in Salland in het wild voor. De kleine en kwetsbare populatie heeft een unieke genetische samenstelling en is optimaal aangepast aan het leven in het West-Europese laagland.

De rechtbank is het eens met de stelling van Faunabescherming dat het risico van vermenging van de Sallandse vogels met de uitgezette exemplaren niet denkbeeldig is, waardoor de unieke Sallandse korhoen zou verdwijnen. Internationale natuurbeschermingsregels verbieden het uitzetten van dieren onder deze omstandigheden al langer.

ANP

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?