Verbeter asieladvies door externe deskundigen

Nederland

DEN HAAG - Er moet één onafhankelijke deskundigenorganisatie komen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van advies voorziet in complexe asielzaken.

Daarvoor pleit de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De commissie heeft in een rapport de huidige rol van deskundigen in het asielbeleid onderzocht. Volgens de onderzoekers wordt door vreemdelingenadvocaten, contra-experts en hulporganisaties getwijfeld aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deskundigen die de IND momenteel adviseren. De organisaties van deskundigen, zoals het Bureau Land en Taal en Bureau Medische Advisering, zouden te veel verweven zijn met de IND. De commissie vindt deze sfeer van wantrouwen onwenselijk en pleit voor een nieuw onafhankelijk inst …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?