Veel ouderen kunnen niet terugvallen op netwerk

UTRECHT - Een kwart van de Nederlandse ouderen zegt geen sociaal netwerk te hebben waarop zij kunnen terugvallen als ze hulp nodig hebben. Onder hen zijn relatief veel laagopgeleiden.

Dit blijkt uit een enquête van de belangenbehartiger voor ouderen ANBO onder 11.000 senioren over eigen regie en zelfredzaamheid. Het onderzoek is uitgevoerd aan de vooravond van de grootschalige hervorming van de zorg. Vanaf 1 januari nemen gemeenten veel taken over van het Rijk, die ze met minder geld moeten uitvoeren. De bedoeling is dat in de participatiesamenleving familie, vrienden en buren meer zorg verlenen aan hulpbehoevende ouderen. Vier op de tien ouderen zeggen dat ze hulp kunnen verwachten van hun partner en/of kinderen. Een vijfde van de senioren zegt terug te kunnen valle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?