Veel minder uren kunst op basisschool

UTRECHT - Het aantal uur dat basisscholen besteden aan kunstzinnige vakken, is tussen 1994 en 2012 bijna gehalveerd.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Onderwijsinspectie maandag publiceerde. De inspectie peilde op 396 basisscholen hoeveel tijd in 2012 aan de verschillende vakken werd besteed. Dit werd vergeleken met een vergelijkbare steekproef uit 1994. Ondanks de nadruk die de overheid legt op taal en rekenen bleef het aantal lesuren bij deze vakken gelijk. Basisscholen besteden nog steeds ongeveer 50 procent van de onderwijstijd aan taal en rekenen/wiskunde. Dat komt neer op ongeveer één uur rekenen en anderhalf uur taal/lezen per dag. De enige grote verschuiving deed zich voor bij de expressi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?