Tot Heil des Volks stoot ggz-werk af

AMSTERDAM - Ggz-instelling De Brug Midden-Nederland neemt de behandeling van seksverslaving over van CHAP, onderdeel van Stichting tot Heil des Volks.

De begeleiding van christelijke homo's door Different blijft wel onderdeel van Tot Heil des Volks. Sinds januari vergoedt zorgverzekeraar Pro Life de behandeling door Different deels of volledig vanuit de aanvullende verzekering. Tot voor kort werd de therapie van zowel CHAP als Different vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dat verliep via stichting Europsyche, waarbij zo'n 1200 therapeuten waren aangesloten. Maar Europsyche ging failliet toen zorgverzekeraars niet langer in zee wilden met deze stichting. Different typeert zijn behandeling van christenen met homoseksu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?