Top Nationale Politie bestaat voor een derde uit vrouwen

Nederland

AMSTERDAM - Steeds meer topfuncties bij de politie worden vervuld door vrouwen. Vanaf vandaag bestaat 37 procent van de top van de Nationale Politie uit vrouwen, in 2011 was dat nog 20 procent.

De cijfers zijn opvallend, want zowel in het bedrijfsleven als bij andere overheidsinstanties wil het maar niet vlotten met de doorstroom van vrouwen naar de top. De politie is op 1 januari begonnen met een grootscheepse reorganisatie. Vroeger bestond de politie uit 26 korpsen die geleid werden door 26 korpschefs. Vanaf nu is er één korps dat onder leiding staat van Blauwe Baas Gerard Bouman. Dit Nationale Korps is opgedeeld in tien regiokorpsen en één landelijke eenheid. Drie van de elf eenheden worden geleid door vrouwen. Daarnaast vervult Jannine van den Berg een functie in de kor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?