Telefonische hulp vreest voor voortbestaan

|foto Emiel Muijderman Nederland
|foto Emiel Muijderman

DEN HAAG - De landelijk opererende telefonische hulpdienst Sensoor vreest voor zijn voortbestaan nu steeds meer provincies de subsidies korten of intrekken. Die zien het niet meer als hun kerntaak om Sensoor, vroeger bekend als de SOS-hulpdienst, financieel te ondersteunen. Sensoor geeft 24 uur per dag via de telefoon hulp aan mensen die geestelijke steun vragen. Die blijven in alle gevallen anoniem.

Het ministerie van VWS onderzoekt momenteel hoe het verder moet met 'hulp op afstand', zoals de dienstverlening van Sensoor en soortgelijke organisaties wordt gekenschetst. De organisatie had gevraagd om nog voor het nieuwe jaar duidelijkheid te krijgen over financiële steun. In een brief aan de Tweede Kamer zegt het ministerie eerst een beleidsvisie op dit soort hulp te willen formuleren. eenzaam Sensoor is in alle provincies actief, en telt zo'n 1100 vrijwilligers. Behalve vele honderdduizenden telefoongesprekken voeren zij ook chatgesprekken, via de computer. Bellers zijn in een g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?