Tekort aan zoetwater ramp voor tuinders

DEN HAAG - De dijkgraaf in het Rijnland moet zilt water in de Hollandse IJssel laten stromen als er deze week geen regen valt.
Zonder water uit zee zou het grondwaterniveau te sterk zakken, wat waterkeringen instabiel en de dijken poreus maakt. De waterschappen grijpen de situatie aan om te pleiten voor de aanleg van zoetwaterreservoirs.Het inlaten van zilt water is onvermijdelijk, maar een ramp voor tuinders in het Westland. De Unie van Waterschappen pleit daarom al langer voor het aanleggen van reservoirs. Nu het waterpeil in de rivieren door de aanhoudende hitte en droogte sterk zakt, en het einde nog niet in zicht lijkt, blijkt in de praktijk dat er plekken in het land zijn waar ongewenste maatregelen moeten worde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?