Te veel profiel overwoekert persoon

Beatrice de Graaf, hoogleraar conflict en veiligheid in historisch perspectief |beeld GPD / Stephanie Versteeg Nederland
Beatrice de Graaf, hoogleraar conflict en veiligheid in historisch perspectief |beeld GPD / Stephanie Versteeg

LEIDEN - Hoogleraar conflict- en veiligheidsgeschiedenis Beatrice de Graaf wil veiligheid als oogmerk terug in de Grondwet. Maar veiligheid is een wederkerig begrip: de overheid mag veel registreren, zolang in ruil het individu beschermd wordt tegen misbruik.

Het lijkt erop dat de oratie van Beatrice de Graaf, over praktijken van herkenning en registratie, vandaag landt in de actualiteit. De veiligheidsdiensten maken zich zorgen over Nederlandse moslims die naar Syrië reizen en wellicht radicaal en gewelddadig terugkomen. En juist deze week werpen de media zich op de explosie van methoden en technieken die de overheid in Nederland hanteert om de veiligheid te vergroten. Drones doden niet alleen maar meer baarden en tulbanden in islamitische landen; ze kijken ook in je achtertuin. Maar juist die actualiteit is een paradox en een valkuil, denk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?