Taskforce moet oudere aan passende zorg en huis helpen

Nederland
beeld anp / Roos Koole
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Een brede ‘taskforce’ van overheden en organisaties gaat huisvesting en hulp voor ouderen beter op elkaar afstemmen. Het lijkt dat het beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen daarmee op zijn retour is.

Amsterdam

De nieuwe ‘Taskforce Wonen en Zorg’ bestaat uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de koepel van woningcorporaties, de werkgevers in de zorg en de ministeries van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken. Ze gaan samenwerken om de problemen op het gebied van zorg en wonen voor de snelgroeiende groep ouderen aan te pakken. De taskforce wil bereiken dat in de nabije toekomst ouderen de benodigde zorg krijgen in een voor hen passende woning. Juist aan woonvormen waarin ouderen adequate zorg kunnen krijgen, is volgens de partijen veel behoefte. Een pikante constatering: het Rijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?