Taaltoets voor VU-student verplicht

AMSTERDAM - Wie wil studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, moet vanaf volgend jaar een verplichte taaltoets ondergaan.

Daartoe heeft de universiteit besloten na bestudering van de resultaten van een pilotproject. Afgelopen jaar bleek dat 13,8 procent van de studenten een taalprobleem heeft. De VU gaat middelbare scholen die veel studenten aanleveren die slecht ter tale zijn, uitnodigen voor een gesprek. Het gaat niet alleen om allochtonen: bijna de helft van de studenten die slecht ter tale zijn, is autochtoon. Maar in absolute getallen zijn er minder allochtone studenten, zodat het probleem in die groep toch een stuk groter is: 35 procent van de allochtone studenten aan de VU heeft een taalachterstand. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?