Stippen in het zand

Een bezoek aan Rottumerplaat is slechts voor een enkeling weggelegd. Schrijvers Godfried Bomans en Jan Wolkers bivakkeerden ieder een week op het eiland. Jakob Frankes komt er bijna veertig jaar voor Rijkswaterstaat. Stippen op een onbewoonde zandplaat.
ROTTUMERPLAAT - Het bordje met 'Verboden toegang' is verdwenen. Het is losgeschroefd van het paaltje. ,,Mensen, hier zijn mensen geweest'', zegt Egbert Bakker van Rijkswaterstaat. Alsof ze nog in de buurt zijn, kijkt hij om zich heen. De eenzaamheid en de verten van Rottumerplaat blijven mensen lokken die denken dat ze hier nog Robinson Crusoë kunnen zijn. Rottumerplaat is verboden gebied. Sinds het onderhoud in 1991 is gestaakt en zee en wind er vrij spel hebben, komen 's zomers alleen twee vogelwachters en af en toe een medewerker van Rijkswaterstaat op het eiland. De natuur is er te kwe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?