Stille lente

De vogels van het boerenland, zoals de tureluur, zijn het meest afgenomen. |beeld Kees de Heer Nederland
De vogels van het boerenland, zoals de tureluur, zijn het meest afgenomen. |beeld Kees de Heer

Aan het eind van het Jaar van de Bij is het wijs nog eens te bladeren in het boek Silent Spring, waarmee Rachel Carson in 1962 alarm sloeg.

'Er was eens een stad in het hart van Amerika waar alles wat leefde, harmonieerde met zijn omgeving... Toen kwam er een vreemd bederf over het gebied en alles veranderde... Een of andere boze geest had zich van de gemeenschap meester gemaakt: geheimzinnige ziekten troffen de tomen kippen; het vee en de schapen werden ziek en stierven... De boeren vertelden van de vele ziekten in hun families... Er heerste een merkwaardige, doodse stilte. De vogels bijvoorbeeld - waar waren zij gebleven? De weinige vogels die nog gezien werden, zieltoogden; zij trilden over hun lijf en konden niet vliegen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?