Steeds minder weidevogels

VOORBURG - Het aantal weigevogels blijft afnemen. Sinds 1990 is de weidevogelstand met een kwart gedaald.
Cijfers uit 2002, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag naar buiten heeft gebracht, laten zien dat het aantal scholeksters bijna is gehalveerd. Er zijn 30 procent minder grutto's en meer dan de helft van de veldleeuweriken is verdwenen. De daling is het sterkst in het noorden en het oosten van het land. In het westen is sprake van een kleine achteruitgang. Sinds 2000 is de afname van het aantal weidevogels in een stroomversnelling geraakt door de sterke daling van het aantal veldleeuweriken, graspiepers en gele kwikstaarten. Soorten die in aantal toenamen zijn de k …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?