Statenverkiezingen 2019 - Fryslân: Polderen in de Friese veenweide

Agrariër Marten Dijkstra pleit voor een dialoog in het Friese veenweidegebied. Nederland
Agrariër Marten Dijkstra pleit voor een dialoog in het Friese veenweidegebied. | beeld Hans-Lukas Zuurman
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Op weg naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart trekt het Nederlands Dagblad door Nederland. Vandaag: Fryslân.

Aldeboarn

De bodem zakt elk jaar 1 tot 2 centimeter in het 73.000 hectare tellende Friese veenweidegebied dat grofweg tussen Lemmer en Leeuwarden ligt. Het grondwaterpeil wordt er kunstmatig laag gehouden, waardoor het veen oxideert en inklinkt. In Fryslân breken ze zich al geruime tijd het hoofd hoe die daling moet stoppen. Simpelweg het waterpeil verhogen brengt de vele melkveehouders in het gebied in de problemen. Koeien en machines zakken dan weg in de drassige grond. ‘Boeren vragen zich dan af wie die schade betaalt’, vertelt CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes. Natuurbehee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?