School moet rekentoets geheim houden

VWOers maakten in mei dit jaar een herzien examen Frans, nadat het oorspronkelijk examen niet doorging omdat het via internet was verspreid. beeld |novum / Dirk Hol Nederland
VWOers maakten in mei dit jaar een herzien examen Frans, nadat het oorspronkelijk examen niet doorging omdat het via internet was verspreid. beeld |novum / Dirk Hol

UTRECHT - Het College voor Examens verplicht directies van middelbare scholen een verklaring te tekenen waarin zij beloven de nieuw in te voeren rekentoets strikt geheim te houden. Diverse scholen vinden dat een motie van wantrouwen en tekenen niet.

De rekentoets, die digitaal wordt afgenomen, is vanaf dit schooljaar een verplicht onderdeel van het eindexamen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 telt de toets mee voor de eindexamens van vmbo, havo en vwo. Leerlingen mogen niet lager halen dan een vijf. De toets wordt, net als de centrale eindexamens, afgenomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Die stuurde alle scholen voor voortgezet onderwijs vorige week een brief waarin de schooldirecties verzocht worden met een handtekening te verklaren alle reg …
Dit is 16% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?