Scholen zuidoosten leveren zorggeld in

DEN HAAG - Scholen in Flevoland en langs de oost- en zuidgrens van Nederland leveren de komende jaren fors in op hun budget voor zorgleerlingen. De Randstad gaat er juist op vooruit.

Dat blijkt uit een analyse van deze krant van de nieuwe verdeling van het geld voor zorgleerlingen. Vanaf 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht en vanaf 2015 gaat dat gepaard met een nieuwe financiering. Tot op heden werd per zorgleerling geld uitgekeerd om naar het speciaal onderwijs te gaan of met een 'rugzakje' naar het reguliere onderwijs. In de ene regio maken daar nu meer leerlingen gebruik van dan in de andere. Vanaf 2015 gaat de overheid de budgetten stapsgewijs gelijktrekken. Het primair onderwijs in Flevoland, Noord-Brabant, Limburg, Twente en de Achterhoek gaat er d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?