Scholen willen vernieuwingsfonds

DEN HAAG - Scholen willen een innovatiefonds waaruit vernieuwingsprojecten worden betaald.
Aan van bovenaf opgelegde vernieuwing is geen behoefte. Dat valt op te maken uit de zogeheten koersgesprekken primair onderwijs die minister Van der Hoeven van Onderwijs de afgelopen maanden heeft gevoerd met leraren, ouders, leerlingen en schoolleiders. De resultaten van die gesprekken heeft de bewindsvrouw vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de zomervakantie komt Van der Hoeven met een meerjarenbeleidsplan. Uit de rapportage blijkt dat scholen beseffen dat zij verantwoording moeten afleggen over de manier waarop zij hun taken vervullen. Ze zijn bang dat regels die de overheid heeft g …
Dit is 54% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?