Scholen opener over prestaties

DEN HAAG - Scholen in het voortgezet onderwijs worden openener over hun prestaties. Op hun eigen website gaan ze meer informatie geven die vooral is bedoeld voor ouders die een school voor hun kind zoeken.
Op de site komt onder meer te staan hoe tevreden ouders en leerlingen over de school zijn en hoe groot de bureaucratie en het slagingspercentage is. Initiatiefnemer is de VO-raad, de belangenbehartiger voor het voortgezet onderwijs. De raad verwacht dat nog voor de zomer tientallen scholen openheid van zaken geven. Een deel van de informatie is al op internet te vinden bij de Inspectie van het Onderwijs, zoals slagingspercentages per opleiding en het aantal kinderen dat zonder diploma een school verlaat. Veel informatie die de scholen verstrekken is echter nieuw, zoals het ziekteverzuim van …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?