Rembrandts geboortejaar een jaar te vroeg gevierd

AMSTERDAM - Wie de bronnen bestudeert en vergelijkt, begrijpt dat Rembrandt van Rijn zeer waarschijnlijk niet in 1606 maar in 1607 geboren is. De vierhonderdste geboortedag van Rembrandt wordt een jaar te vroeg gevierd.
Ondanks de grootscheepse publieke herdenkingen van de vierhonderdste geboortedag van Rembrandt, is het twijfelachtig of de vermaarde schilder in 1606 is geboren. Sinds de zeventiende eeuw wordt 15 juli 1606 als geboortedatum aangehouden, maar deze datum is betwistbaar. In de negentiende eeuw werd uitvoerig over deze kwestie gediscussieerd, mede naar aanleiding van de vondst van nieuwe bronnen. Overeenstemming over deze kwestie is er nooit bereikt en geleidelijk vergat men de zaak. Er is veel te zeggen voor het jaar 1607 als geboortejaar van onze grootmeester in het schilderwerk. Dat beteke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?