Refoscholen kunnen meewerken aan integratie

Moeten ook reformatorische scholen meewerken aan de integratie van allochtonen? Volgens onderwijsjurist Ben Vermeulen moet het juridisch mogelijk zijn dat ze tot een bepaald quotum leerlingen met een andere levensbeschouwing opnemen, en toch hun identiteit behouden. Hij sprak gisteren op een congres over de maatschappelijke opdracht van de christelijke school.
VIANEN - Scholen krijgen steeds meer taken naar zich toe geschoven, zoals burgerschapsvorming, integratie van leerlingen en naschoolse opvang. Voor de overheid is de school het enige aangrijpingspunt voor een aantal maatschappelijke problemen onder jongeren. Wat moeten christelijk-reformatorische scholen met dit groter wordende takenpakket? Hoe moeten ze bijvoorbeeld omgaan met de verplichte kinderopvang, terwijl in reformatorische kring ter discussie staat of vader en moeders beiden mogen werken? En moeten reformatorische scholen zich ook inzetten voor integratie van allochtonen? Die vrag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?