Reformatorische geschiedenisboeken vaak eenzijdig

DORDRECHT - Reformatorische geschiedenisboeken hebben moeite om genuanceerd te schrijven over onderwerpen als de Reformatie. Een aantal handboeken geeft een subjectief en soms overdreven beeld van de Reformatie.
Dat schrijft historicus Pieter Verhoeve in het jongste nummer van het maandblad Protestants Nederland. Hij deed onderzoek naar de beschrijving van de Reformatie in drie geschiedenisboeken die worden gebruikt in het reformatorisch onderwijs en vergeleek deze met recent historisch onderzoek. Verhoeve onderzocht twee geschiedenishandboeken die veel docenten in het reformatorisch basisonderwijs gebruiken bij de voorbereiding van hun lessen en de geschiedenismethode Bronwijzer voor het voortgezet onderwijs. Van de drie onderzochte boeken was het historische handboek Zoals Gods vinger schrijft va …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?