Rechtszaak om ‘schending privacy’ met ov-chipkaart

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Mogen de Nederlandse Spoorwegen persoonlijke informatie van reizigers vragen als voorwaarde voor reizen met korting buiten de spits? Over die vraag buigt de Rechtbank Gelderland zich volgende week in Arnhem.

Arnhem

De zaak gaat over de NS, maar is aangespannen tegen de Autoriteit Persoonsgegevens. Initiatiefnemer is Michiel Jonker uit Arnhem, die strijdt tegen privacyschending. Hij krijgt steun van burgerrechtenorganisatie Privacy First. Jonker verzocht de autoriteit vorig jaar, toen deze nog College Bescherming Persoonsgegevens heette, op te treden tegen de NS. Hij is het er niet mee eens dat hij zijn voordeelurenabonnement, waarmee hij buiten de spits 40 procent minder betaalt voor een treinrit, alleen kan blijven gebruiken als hij een ov-chipkaart heeft waar zijn persoonsgegevens aan zijn gekoppeld. De autoriteit zag geen reden om op te treden, omdat de NS in haar ogen de wet niet overtreedt.

Jonker: ‘Met deze rechtszaak ga ik in beroep tegen dat besluit van de autoriteit om niet op te treden. In de Wet bescherming persoonsgegevens staat namelijk dat gegevens alleen verzameld mogen worden als daar een noodzaak voor is. De Autoriteit Persoonsgegevens schreef in haar reactie dat die noodzaak er wel is, maar maakt niet duidelijk wat die inhoudt.’

Volgens Jonker, die eerder een rechtszaak aanspande tegen de gemeente Arnhem vanwege persoonsgebonden afvalpasjes, maakt de NS zich schuldig aan discriminatie. ‘Ze laten mij meer betalen als ik mijn privacy wil behouden. Discriminatie is een ongelijke behandeling op onrechtvaardige grond. Mijn stelling is: met privacy willen reizen is geen rechtvaardige grond.’

De aanklager vindt het belangrijk dat mensen hun persoonlijke levenssfeer kunnen behouden zonder bespied te worden. ‘Als je gegevens verzameld worden, heb je er geen controle meer over. Geen enkel systeem is waterdicht, dat blijkt wel uit de vele verhalen in de media over criminelen die gegevens hebben gestolen. En overheden zijn geïnteresseerd in je gegevens. Misbruik valt niet te achterhalen, te voorkomen of te controleren.’

Jonker is blij dat een meervoudige kamer zich over de zaak gaat buigen. Maar, ‘ik weet uit ervaring dat veel rechters de neiging hebben mee te buigen met de machtige partij.’ <

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?