Publiekscampagne tegen kindermishandeling

DEN HAAG - De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) in Nederland beginnen woensdag een publiekscampagne.
Gedurende zes weken roepen ze via regionale media op kindermishandeling en vermoedens daarvan te melden bij een AMK.

Advertenties, folders en posters brengen het publiek op de hoogte van de ernst en omvang van kindermishandeling in Nederland. Ook krijgt het publiek informatie over waar men terecht kan in het geval van vermoedens van mishandeling, misbruik of verwaarlozing.

Via het landelijke telefoonnummer (0900-1231230) en de regiokantoren van de AMK's kan men kindermisbruik melden en krijgt men advies over wat te doen wanneer men misbruik vermoedt.

Dit is 79% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?