Politie schendt regels gesprekstaps

DEN HAAG - Politie en justitie verzuimen regelmatig afgeluisterde gesprekken tussen zogeheten geheimhouders en hun cliënten te vernietigen. Het kan daarbij gaan om gesprekken van een burger met zijn advocaat, huisarts of notaris, die geheim behoren te blijven. Uit een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) blijkt dat de gesprekken soms niet of niet snel genoeg worden gewist.
Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gesprekken met beroepsbeoefenaren met een verschoningsrecht - artsen, advocaten, notarissen en geestelijk raadslieden - vertrouwelijk blijven en niet worden gedeeld met politie en justitie. Toch kunnen deze gesprekken tijdens een strafrechtelijk onderzoek onder bepaalde omstandigheden worden afgeluisterd door de politie. Als een rechercheur tijdens het beluisteren merkt dat het om een gesprek gaat tussen een zogeheten verschoningsgerechtigde en zijn cliënt, wordt het gesprek voorgelegd aan een officier van justitie. Hij bepaalt of het ges …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?