Pleidooi voor reservaten in Noordzee

LEEUWARDEN - In het Nederlandse deel van de Noordzee moeten vijf gebieden tot zeereservaat worden uitgeroepen. Dit bepleit stichting De Noordzee in een rapport. Ons land heeft zich in internationaal verband verplicht over drie jaar beschermde zeegebieden aan te melden.
De vijf gebieden zouden een plaats moeten krijgen in de nieuwe Nota Ruimte die door de overheid wordt vastgesteld. Dat is een eerste stap naar een betere bescherming. Vervolgens moet per gebied worden bekeken wat er nog mag aan economische activiteiten.De stichting bepleit de bijzondere status voor de Doggersbank, de Centrale Oestergronden, de Klaverbank, het Friese Front en de kustzone. De laatste strook grenst direct aan het strand, loopt ook langs de Waddeneilanden, en reikt zeewaarts tot waar het 200 meter diep wordt. Daarboven ligt het Friese Front, over een lengte van 70 kilometer en met …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?