Platform islamvragen op internet van start

HILVERSUM - Op internet is deze week het Platform voor Islamvragen van start gegaan. Het virtuele centrum, een initiatief van de christelijke missioloog drs. R.H. Matzken, wil ,,betrouwbare en gedocumenteerde informatie'' verzamelen en verstrekken over de islamisering van Europa. Daarnaast kunnen scholen voorlichtingsmateriaal van de site halen.
,,De belangstelling voor de islam neemt sterk toe'', aldus Matzken in een persverklaring, ,,maar het is moeilijk om ongekleurde informatie over de islam te verkrijgen. Krantenkoppen geven vaak een negatief beeld, terwijl officiële publicaties dikwijls een rooskleurig beeld schilderen.''Matzken acht het platform van groot belang sinds de gebeurtenissen na 11 september 2001. Hij wijst op een uitspraak die tijdens de herdenking van donderdag meermalen is gedaan: ,,Een ideologisch, geestelijk verschijnsel kun je niet met militair geweld bestrijden.'' Op de website www.fairweb.nl/islam gaat hij dan …
Dit is 22% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?