Plaatsnaamborden in Friesland onveranderd

LEEUWARDEN - De gemeentelijke herindeling in Friesland lijkt geen directe gevolgen te hebben voor de plaatsnamen en de borden. Dit blijkt uit een rondgang langs de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en De Friese Meren, waar gisteren herverdelingsverkiezingen zijn gehouden.

De Friese plaatsnamen blijven Fries en de Nederlandse plaatsnamen blijven Nederlands, laat Marja Brouwer van de gemeente Heerenveen weten. Deze gemeente, die per 1 januari 2014 zal groeien van 43.000 naar een kleine 50.000 inwoners, heeft één dorp met een officiële Friese naam: De Knipe (De Knijpe). Na de herindeling komt daar nog Aldeboarn (Oldeboorn) bij, van de opgeheven gemeente Boarnsterhim die alleen Friesnamige dorpen telt. Het grootste gedeelte van Boarnsterhim gaat echter over naar de gemeente Leeuwarden, dat straks zal groeien van 96.000 naar 105.000 inwoners. Maar ook daar ho …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?