Organisaties in geweer tegen Amsterdam

AMSTERDAM - Christelijke koepelorganisaties in de zorg en het onderwijs hebben protest aangetekend tegen de motie van de Amsterdamse gemeenteraad om geen subsidie te verlenen aan organisaties met een exclusief personeelsbeleid.

In een gezamenlijke brief aan het Amsterdamse college van B en W schrijven ze dat die motie het recht negeert van levensbeschouwelijke organisaties om personeel aan te nemen dat de grondslag onderschrijft. Ondertekenaars zijn de Besturenraad, de koepel van het protestants-christelijk onderwijs, Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders, Focaris, een belangenvereniging voor zorgaanbieders in de gereformeerde gezindte, en de Federatie Evangelische Zorg-Organisaties. De koepelorganisaties wijzen erop dat het voeren van een exclusief personeelbeleid door organisaties met een le …
Dit is 36% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?