Opleiding CHE en Buurtzorg voor betere wijkverpleging

EDE - De vraag naar hooggeschoolde wijkverpleegkundigen is zo groot, dat thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland mboers opleidt tot verpleegkundigen op hbo-niveau.

Door de vergrijzing is er veel vraag naar wijkverpleegkundigen die niet alleen zelf zorg leveren, maar ook zorg in de omgeving van cliënten kunnen organiseren. Dat vergt een analytische blik op zorg die mboers van nature niet in huis hebben. Daarom ontwikkelt thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland in samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede een deeltijdopleiding hbo-verpleegkunde, om mboers om te scholen tot hboers. Deze maand begint de eerste lichting, bestaande uit vijftig medewerkers van de thuiszorgorganisatie. Mboers op hbo-niveau brengen is de doelstelling op de korte termij …
Dit is 25% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?