Ook abortuskliniek Bloemenhove sjoemelde met geld

Nederland
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Niet alleen de zeven abortusklinieken van Casa fraudeerden met declaraties. De Beahuis & Bloemenhovekliniek in Heemstede sjoemelde op dezelfde manier. *) Bij dit abortuscentrum gaat het om een bedrag van 1,4 miljoen euro. **)

Heemstede

Dat blijkt uit hetzelfde onderzoek van het Nederlands Dagblad dat de fraude bij de Casaklinieken deze week aan het licht bracht. Ook Bloemenhove berekende in de periode 2000-2014 ruim honderd euro per behandelde vrouw te veel voor de narcose. Het betreft ruim 15.000 behandelingen. Net als de Casaklinieken, de grootste speler op de abortusmarkt, voldeed Bloemenhove niet aan de voorwaarden om dat bedrag te declareren.

Deze krant deed de afgelopen maanden onderzoek naar het declaratiegedrag van alle abortusklinieken in Nederland. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur kreeg deze krant die documenten in handen.

Abortusklinieken krijgen in Nederland subsidie voor elke behandeling. Ze dienden tot 2014 hun declaraties in bij het Zorginstituut Nederland.

samenwerking

Bloemenhove werkt nauw samen met Casa. Ook Bloemenhove had geen anesthesioloog in dienst, die er volgens de voorwaarden voor declaratie wel moest zijn.

Dat blijkt onder meer uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 2013. Directies van andere abortusklinieken bevestigen deze waarneming tegenover het Nederlands Dagblad.

Casa en Bloemenhove ontwikkelden ook samen een interne sedatieopleiding voor verpleegkundigen. Die voldoet niet aan de landelijke richtlijnen van de beroepsgroep.

De directie van Bloemenhove ging niet in op herhaaldelijke verzoeken van deze krant om een reactie te geven. <

*) De Raad voor de Journalistiek heeft na beoordeling van een klacht van de Bloemenhovekliniek geconcludeerd dat dit een 'journalistiek onzorgvuldig' bericht is. Een toelichting en reflectie op die conclusie is te lezen in deze verklaring van de hoofdredactie, in de krant van 16 februari 2018. 
**) Aanvankelijk meldde deze krant dat het ging om een bedrag van bijna 8 ton. Uit een aanvullende berekening is naar voren gekomen dat het om 1,4 miljoen euro aan gedeclareerde narcose-opslag gaat. 

Links

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?