Ontsnippering helpt de natuur

DEN HAAG - Klein, druk, dichtbevolkt. Bezaaid met steden, dorpen en industrieterreinen. Dat is Nederland. Er ligt een raster overheen van wegen, kanalen en spoorlijnen, dat alles met elkaar verbindt. Tussen al die bedrijvigheid, tussen het asfalt en geraas, resteren in snippers en flinters gescheurde stukjes groen. De levensvatbaarheid van die natuur is in het geding. Het toverwoord dat redding moet brengen is ontsnippering.
Echt, er is geen land met een zo versnipperde natuur als Nederland, verzucht ecoloog Geert Groot Bruinderink. ,,Van overal komen mensen kijken hoe verschrikkelijk versnipperd het hier is.'' Geen plek waar je niet ergens in de verte de snelweg hoort ruisen, geen bos of hei waar je uren op pad kunt zonder over de harde sporen van beschaving te struikelen. Al in de jaren zeventig drong het besef door dat die opsplitsing in piepkleine gebiedjes fatale gevolgen oplevert voor de biodiversiteit, de soortenrijkdom in de Nederlandse natuur. Het is simpel, stelt de ecoloog van het Wageningse instituu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?