OM tevreden over experts zedenzaken

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) is zeer tevreden over het functioneren van de in 1999 in het leven geroepen Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). De werkzaamheden van de groep, die bestaat uit deskundigen van diverse pluimage, hebben volgens het OM een ,,concrete meerwaarde voor de opsporing en vervolging in complexe zedenzaken''. Het OM baseert die conclusie op het tweede onderzoeksverslag van de LEBZ, waarin het de onderzochte zaken in 2001 en 2002 beschrijft.
Het verslag is aangeboden aan de top van het OM, het college van procureurs-generaal. Officieren van justitie zijn zeer te spreken over de rapporten van de LEBZ en nemen de conclusies ervan nagenoeg altijd over. Het OM schakelt de LEBZ in bij zedenzaken waarbij sprake zou zijn van hervonden herinneringen, ritueel misbruik en herinneringen aan misbruik v&243;&243;r het derde levensjaar. Indien gewenst kunnen officieren ook andere, ingewikkelde zedenzaken aan de groep voorleggen. Zo liet justitie in Assen in 2002 de LEBZ het dossier bestuderen van een 13-jarig meisje uit Assen, dat bewee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?