Noorderling vraagt vaker om steun

Nederland
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
In de noordelijke provincies en Zuid-Limburg doen mensen vaker een beroep op sociale voorzieningen van de gemeente, zoals hulp in de huishouding, jeugdhulp of een bijstandsuitkering.

Den Haag

Dat blijkt uit de rapportage Sociaal Domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die vandaag verschijnt. Ook als rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van kwetsbare groepen (zoals ouderen of eenoudergezinnen) blijft het zorggebruik in deze regio’s hoger dan elders. In grootstedelijke gebieden in de Randstad wordt eveneens vaak een beroep gedaan op de gemeente. In de grote steden draagt met name het beroep op de bijstand bij aan een hoger gebruik van de voorzieningen. In de krimpgebieden zijn vooral jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning daarvan de oorzaak.

In ‘g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?