'Niet vreemd in tijd van lerarentekort'

AMSTERDAM - ,,Niet vreemd in een tijd waarin je een lerarentekort hebt'', zegt onderwijseconoom Hessel Oosterbeek over de conclusie van de Onderwijsraad dat de stijging van het onderwijsbudget nauwelijks bij leerlingen terechtkomt. ,,Als je geld hebt en geen leraren, moet je toch iets anders met het geld doen?''
Toch ontbreekt in het rapport een belangrijk gegeven, vindt Oosterbeek. ,,Het is onduidelijk welke invloed een zware overhead op de schoolprestaties heeft. Ik verwacht niet dat er veel verschil zit tussen scholen met veel en weinig overhead, maar het is niet onderzocht. Daarom is het te vroeg om nu te vragen om allerlei ingrepen en ombuigingen.''Verder zegt Oosterbeek, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, dat veel scholen behoefte hebben aan een krachtige leiding. ,,Juist nu de scholen door fusies groter zijn geworden, merk je dat docenten veel waarde hechten aan een goede schoolleidin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?