Nederlandse zorgleerling vergeten

DEN HAAG - Door alle aandacht voor allochtone kinderen in de klas, sneeuwen de Nederlandse leerlingen met een leerachterstand onder. Kinderen van buitenlandse komaf krijgen veel sneller extra begeleiding dan Nederlandse leerlingen die de lessen op school niet kunnen bijbenen.
Nederlandse achterstandsleerlingen zijn door de allochtonenproblematiek op scholen een vergeten groep geworden, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een gistermiddag gepresenteerd rapport. Hierdoor blijven de leerprestaties van Nederlandse achterstandsleerlingen steeds verder achter bij de prestaties van leerlingen zonder achterstand. Het verschil in toetsscores tussen Nederlandse leerlingen met en zonder achterstand, nam tussen 1994 en 2000 met tien procent toe. Aan het eind van de basisschool lopen de kinderen een heel jaar achter op taal en bijna vijf maanden op rekenen.Do …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?