Nederlander steeds veiliger

DEN HAAG - Nederlanders zijn steeds minder vaak slachtoffer van een delict en voelen zich minder vaak onveilig. De waardering voor de politie is echter gedaald, hoewel Nederlanders wel vaker politie op straat zien. Dat staat in de Politiemonitor Bevolking 2003, die de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
De algemene conclusies uit deze mega-enquàte onder ruim 90.000 mensen stroken met de trend die in de vorige versies van de tweejaarlijkse rapportage naar voren kwam. Ruim een kwart (28 procent) van de bevolking voelt zich wel eens onveilig en 5 procent voelt zich vaak onveilig. Die cijfers zijn nog nooit zo laag geweest. Mensen mijden dan ook minder vaak plekken, omdat die onveilig zouden zijn. Het aantal fietsendiefstallen en pogingen tot inbraak is gedaald. In 3 procent van de huizen probeerde vorig jaar een dief binnen te komen. Twee jaar eerder was dat nog 4 procent. Van iedere honder …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?