'Nederland is een vrijwel perfecte democratie

LONDEN - Nederland is een baken van democratie. Op een nieuwe index van democratie, die is opgesteld door het Britse blad The Economist, staat ons land op nummer drie, vlak achter Zweden en IJsland.
Het democratische gehalte van de 165 landen die op de lijst staan wordt vastgesteld aan de hand van zestig vraagstukken die onderdeel uitmaken van vijf hoofdrubrieken. Het gaat om vrije verkiezingen/ pluralisme, een functionerende regering, politieke participatie, burgerlijke vrijheden en een levendige politieke cultuur. Nederland scoort op de laatste twee aspecten de volle tien punten. Wat betreft de andere drie rubrieken moet ons land het doen met cijfers tussen de 9,29 (functioneren van de regering) en 9,44 (pluralisme/vrije verkiezingen). The Economist heeft de 165 onderzochten landen …
Dit is 25% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?