Nederland blijft land van vrijwilligers

Nederland

DEN HAAG - Ondanks de crisis trekken maatschappelijke organisaties nog altijd veel betrokken vrijwilligers. De organisaties zoeken nieuwe modellen om leden en vrijwilligers aan zich te binden.

Nederland blijft bij uitstek het land van vrijwilligers. Ondanks de financiële en economische crisis, sinds 2008, zetten miljoenen Nederlanders zich in voor sportclubs en goededoelenorganisaties, van wie velen bij meerdere instellingen tegelijk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) trekt in een grootschalig onderzoek naar maatschappelijke organisaties de conclusie dat er van een crisis op het maatschappelijk middenveld geen sprake is. De crisis heeft er wel toe geleid dat het aantal donaties is teruggelopen, maar het aantal leden blijft stabiel. In 1980 hadden maatschappelijke orga …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?