Movisie wil onderzoek ontspoorde mantelzorg

UTRECHT - Er is te weinig zicht op hoe vaak mantelzorg leidt tot mishandeling of verwaarlozing. De overheid moet daarom landelijk onderzoek doen naar ontspoorde mantelzorg. Zon nulmeting is noodzakelijk om de gevolgen te meten van het overheidsbeleid waardoor zorgbehoevenden steeds vaker en langer thuis wonen.

Dat zegt Kennisinstituut Movisie vandaag in deze krant. Movisie juicht toe dat er meer aandacht komt voor ouderenmishandeling, maar mist concrete aandacht voor het thema ontspoorde mantelzorg. Mantelzorg is er niet alleen voor ouderen, maar ook voor mensen met psychische problemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking, zegt Roos Scherpenzeel, coördinator Expertisecentrum Mantelzorg bij Movisie. Volgens Scherpenzeel moet ontspoorde mantelzorg meer uit de taboesfeer worden gehaald. Er is veel aandacht voor de naar schatting 450.000 overbelaste mantelzorgers, maar zelden wordt ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?