Megapompen kunnen gebied IJsselmeer veilig houden

|foto Novum/Bas de Meijer Nederland
|foto Novum/Bas de Meijer

DEN HAAG - De bouw van enkele megapompen in de Afsluitdijk kan een goedkope manier zijn om het gebied rond het IJsselmeer in de toekomst veilig te houden. Het waterpeil in het meer hoeft dan niet mee te stijgen met de (door opwarming) verwachte stijging van de zeespiegel. Deze oplossing is de helft goedkoper dan versterking en ophogen van de dijken rond het IJsselmeer.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een globale analyse van de kosten van het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied. Over drie jaar worden naar verwachting ingrijpende politieke besluiten genomen over het miljarden kostende Deltaprogramma. Op basis van klimaatmodellen heeft het KNMI berekend dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust in 2100 tussen de 35 en 85 centimeter kan stijgen ten opzichte van 1990. Daarnaast kampt ons land met bodemdaling. Om overstromingen te voorkomen, is het Deltaprogramma opgesteld. ingrijpende gevolgen Het CPB hanteert twee basismodellen: het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?