Meeste sterfgevallen in januari

VOORBURG - Het aantal sterfgevallen is in januari het hoogst. In die maand overlijden gemiddeld 430 mensen per dag.
Vergeleken met september (350) is dat aantal ruim eenvijfde hoger, blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Hart- en vaatziekten, longziekten en dementie zijn de drie belangrijkste oorzaken voor het hoge aantal sterfgevallen in de wintermaanden. In januari en december ligt het aantal personen dat aan een hart- of vaatziekte sterft, 13 procent boven het gemiddeld. In augustus 11 procent eronder. Het aantal sterfgevallen als gevolg van longziekten zoals longontsteking of cara varieert nog sterker per maand. In januari ligt het aantal overl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?