Meer uitzonderingen voor megastallen Brabant

DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen aan nog eens vier veehouderijen ontheffing verlenen om te bouwen boven de nieuwe normen voor megastallen.

Het gaat volgens de provincie om zogenoemde unieke gevallen, aldus een voorstel. De gemeenten Woensdrecht, Geertruidenberg, Etten-Leur en Grave hebben om de ontheffing gevraagd. In Gassel (gemeente Grave) gaat het bijvoorbeeld om een nieuwe kippenstal met twee verdiepingen. De veehouder was al in een vergevorderd stadium met de verplaatsing van zijn bedrijf vanwege natuur en huishoudens in de buurt, beargumenteert de provincie het belang van de uitzondering. In Woensdrecht krijgt een varkenshouder ontheffing om tot 2,5 hectare (in plaats van de maximum 1,5 hectare) te bouwen omdat zijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?